Go to Top

Förskoleklass–åk 6

Guteskolan ger lust att lära

Sedan hösten 2007 finns Guteskolan i Visby. En skola som är lagom stor för att eleverna ska märkas. En skola där lärarna inspirerar så att det blir kul att lära sig. På Guteskolan fokuserar vi på att ha sammanhängande undervisningspass med ämnesintegrering – och det i mindre klasser. Vi satsar också lite extra på utomhuspedagogik och börjar alltid dagen med en näringsriktig frukost, för att barnen ska få massor av energi.

Lära sig ta ansvar

Att lära sig att ta eget ansvar är viktigt på Guteskolan. Vi arbetar med elevens eget ansvarstagande genom att eleverna, efter ålder och mognad, får vara med och utveckla sin skola och arbetssätt. Vi tror att elever som tränas i att ta ansvar blir bättre på att göra bra val i framtiden.

Mer information

Frukost ingår

Varje dag börjar förskoleklass – årskurs 6 dagen med en gemensam och näringsriktig frukost.

På vår skola äter man frukt, inte godis. Och läskedrycker säljes inte.

Utomhuspedagogik

På Gute skolan jobbar vi alltid utomhus minst en heldag per vecka. Då planerar vi undervisningen så att de moment som görs i klassrummet genomförs utomhus i stället.

T.ex. jobbar vi med utomhusmatte där vi mäter träds omkrets eller delar upp natursaker i olika högar och arbetar med addition och subtraktion mer konkret. Grundtanken är att det vi kan göra inomhus kan vi också göra utomhus.

Elevdemokrati och värdegrund

Värdegrundsfrågor genomsyrar det dagliga arbetet och varje dag har vi samlingar med respektive klass där värdegrundsfrågor diskuteras och behandlas.

Vi har även klassråd där man tillsammans med sin lärare pratar om hur veckan varit och planerar kommande vecka. Eleverna är med och skapar arbetssätt och arbetsområden som får ligga till grund för deras fortsatta arbete.

Vi har läsprofil

Vi uppmuntrar till läsning bland annat genom att läsa på klasstid under vissa dagar. Vårt bibliotek är anpassat till grundskolan.

Göra köanmälan

Klicka här för att göra en köanmälan för ditt/dina barn.