Go to Top

Årskurs 7–9

Du får motionera på skoltid

Vill du motionera på skoltid? Då är Guteskolan något för dig. Vi har hälsoprofil vilket innebär en halvtimmes rörelse- eller avslappningspass tre dagar i veckan. I dagsläget kan du välja mellan promenad, fotboll, yoga och dans av olika slag. Tycker du om att bestämma? På Guteskolan har eleverna chansen att påverka hur lektionerna ska se ut, så att man lär sig på bästa sätt. På Guteskolan arbetar vi dessutom med blockläsning, det vill säga att man har långa men få lektioner. På det sättet blir det enklare att fokusera och hinna med allt arbete.

I våra klasser blir du sedd

Eftersom klasserna är små med max tjugo elever i varje är det lätt att få arbetsro och hjälp när det behövs, och lärarna är mycket engagerade och anpassar sig till varje individ. Och istället för att ha samtliga ämnen året om, jobbar man i perioder. Det är samma upplägg som på högskola och universitet och gör att du inte behöver fokusera på alla ämnen samtidigt.

Mer information

Superb hälsoprofil

På Guteskolans högstadium har vi hälsa inlagt på schemat tre dagar i veckan. Då kan du som elev att välja mellan avslappning och yoga, dans, promenad och fotboll.

Utöver detta kan du på ”elevens val” även välja styrketräning och fotboll.

Obs. På vår skola äter man frukt, inte godis. Och läskedrycker säljes inte.

Elevdemokrati och värdegrund

Värdegrundsfrågor genomsyrar det dagliga arbetet och varje dag har vi samlingar med respektive klass där värdegrundsfrågor diskuteras och behandlas.

Vi har även klassråd där man tillsammans med sin lärare pratar om hur veckan varit och planerar kommande vecka. Eleverna är med och skapar arbetssätt och arbetsområden som får ligga till grund för deras fortsatta arbete.

Vi har läsprofil

Vi uppmuntrar till läsning bland annat genom att läsa på klasstid under vissa dagar. Vårt bibliotek är anpassat till grundskolan.

Göra köanmälan

Klicka här för att göra en köanmälan för ditt/dina barn.